Бухгалтерський та податковий облік

Компанія «КМС консалтинг» надає консультації  з питань:

  • бухгалтерського обліку,  фінансової звітності, включаючи обрання облікової політики підприємства;
  • організації ведення бухгалтерського обліку, встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;
  • консолідації фінансової звітності;
  • трансформації фінансової звітності підприємств відповідно до вимог МСФЗ.

Фахівці нашої компанії також надають консультації з питань оподаткування, у тому числі щодо організації податкового обліку та податкової звітності