Цікаве з практики

Юридичне бюро «Мостовенко та партнери» представляло інтереси ТОВ «Євроком Компонентс» у спорі про скасування податкового Повідомлення-рішення, відповідно до якого компанії було збільшено податкові зобов’язання зі сплати ПДВ на суму понад 3 млн. грн.

Після проведеної документальної позапланової невиїзної перевірки з питань правильності нарахування та своєчасності сплати ПДВ податковим органом було складено Акт, згідно з висновками якого були збільшені податкові зобов’язання зі сплати ПДВ та нараховані штрафні санкції з посиланням на те, що контрагенти нашого клієнта  по договорам поставки продукції – підприємства з ознаками фіктивності.

Податковий орган вважав, що всі укладені з цими підприємствами угоди автоматично вважаються безтоварними, були укладені компанією-Позивачем з метою отримання податкової вигоди, а видані цими підприємствами податкові накладні не є підставою для віднесення зазначених в них сум ПДВ до податкового кредиту Позивача.

Натомість, в ході розгляду даної справи нами було доведено реальний характер укладених з цими підприємствами угод.

Крім того, ми довели суду, що контрагенти нашого клієнта як на дату укладання договорів поставки з Позивачем, так і на момент розгляду справ у суді не ліквідовані, дані про них відображені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як такі, що  «в процедурі припинення не перебувають». Докази анулювання вказаним юридичним особам Свідоцтва платників ПДВ податковим органом не подавались, а, отже, ці юридичні особи досі рахуються як платники ПДВ, на яких законодавством покладається обов’язок щодо сплати цього податку.

Зважаючи на передбачений нормами ст. 61 Конституції України принцип індивідуальної відповідальності, Позивач не повинен нести відповідальність за несплату ПДВ іншими юридичними особами.

З посиланням на висновки, закріплені в Листі Держкомпідприємництва №8688 від 18.12.2007 р., ми доводили суду, що несплата контрагентом-постачальником сум ПДВ до бюджету за оподатковуваною операцією не є підставою для невключення таких сум ПДВ до складу податкового кредиту платником податку - покупцем і не може бути підставою для притягнення останнього до відповідальності.

Остаточне рішення в цій справі було прийнято Вищим адміністративним судом України, який своєю Ухвалою від 24 січня 2013 року залишив в силі судові рішення попередніх інстанцій про скасування податкового Повідомлення-рішення про донарахування нашому клієнту податкових зобов’язань зі сплати ПДВ на суму понад 3 млн. грн. та штрафних санкцій на суму понад 120 тис. грн.