Цікаве з практики

Юридичний супровід процесу створення НАХК «Укргаз»

   Завдяки досвіду отриманому Старшим партнером Сергієм Мостовекно, під час юридичного супроводження процесу створення НАХК «Укрнафтогаз», наша компанія була залучена до цікавої і копіткої роботи по створенню НАХК «Укргаз», яка проходила з ініціативи Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України.

   У ході даної роботи, нами була розроблена юридична схема створення даної холдингової компанії, до складу якої входили більше 50 державних підприємств зі сфери видобутку та постачання газу на території України.

   Нами був розроблений пакет статутних документів холдингової компанії, а також підготовлені проекти нормативно-правових актів, які після їх прийняття державними органами, вдихнули життя в НАХК «Укргаз» (Указ Президента України № 308/96 від 05.05.1996 «Про створення Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз», Постанова Кабінету міністрів України № 750 від 16.07.1996 р. «Про питання Державної акціонерної холдингової компанії« Укргаз»).

   Засновником даної компанії виступав Фонд державного майна України, який володів контрольним пакетом акцій холдингу.

 

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

«Про створення Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз»

З метою забезпечення економічних інтересів держави в процесі приватизації підприємств газового господарства, посилення дисципліни поставок природного та зрідженого газу, розрахунків за нього та задоволення потреб споживачів постановляю:

1. Підтримати ініціативу Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, погоджену з Фондом державного майна України, Міністерством економіки України, і створити Державну акціонерну холдингову компанію "Укргаз" (далі - Компанія), визначивши особливий порядок її створення.

2. Установити, що засновником Компанії є Фонд державного майна України.

3. Визначити, що керівним органом Компанії є правління Компанії на чолі з головою правління Компанії, а контролюючим органом - спостережна рада Компанії.

Призначити ФРЕЮКА Тараса Михайловича Головою правління Компанії.

4. Фонду державного майна України:

створити в установленому порядку відкриті акціонерні товариства на базі державних підприємств, які входять до складу Української газової корпорації "Укргаз", згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

передбачити у планах розміщення акцій створюваних акціонерних товариств, що 51 відсоток акцій цих товариств залишається у загальнодержавній власності та передається до статутного фонду Компанії. У разі, коли після розміщення акцій створюваних акціонерних товариств на пільгових умовах відповідно до чинного законодавства України залишити у загальнодержавній власності зазначену кількість акцій неможливо, передбачити у планах розміщення акцій цих товариств передачу до статутного фонду Компанії акцій, що залишаються після розміщення їх на пільгових умовах;

передбачити у планах розміщення акцій передачу до статутного фонду Компанії 51 відсотка акцій відкритих акціонерних товариств газопостачання та газифікації, створених шляхом корпоратизації та приватизації державних підприємств, що входять до складу Української газової корпорації "Укргаз", внісши відповідні зміни до планів розміщення акцій цих товариств згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Якщо після розміщення акцій на пільгових умовах відповідно до чинного законодавства України, а також у разі їх часткової реалізації залишити у загальнодержавній власності зазначену кількість акцій неможливо, передбачити у планах розміщення акцій цих товариств передачу до статутного фонду Компанії акцій, що залишаються після їх розміщення.

5. Установити, що акції Компанії, які випускаються на розмір її статутного фонду, перебувають у загальнодержавній власності до прийняття спеціального рішення щодо приватизації майна Компанії.

6. Державному комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України з метою забезпечення функціонування єдиного технологічного процесу укласти з Компанією угоду про використання нею об'єктів інженерної інфраструктури, які пов'язані з постачанням споживачам газу та відповідно до чинного законодавства України не підлягають приватизації.

7. Кабінету Міністрів України:

затвердити в місячний строк перелік державних підприємств, на базі яких пропонується створити відкриті акціонерні товариства й акції яких передаються до статутного фонду Компанії;

затвердити в місячний строк переліки відкритих акціонерних товариств, створених шляхом корпоратизації та приватизації державних підприємств газопостачання та газифікації, які входять до складу Української газової корпорації "Укргаз" й акції яких передаються до статутного фонду Компанії;

вирішити питання щодо виділення приміщення Компанії;

затвердити у двомісячний строк Статут Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз";

привести рішення Уряду у відповідність із цим Указом.

 

Президент України

Л. КУЧМА

 5 травня 1996 року

N 308/96

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 16 липня 1996 р. №750

«Питання Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз»

На виконання Указу Президента від 5 травня 1996 р. №308 «Про створення Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що Державна акціонерна холдингова компанія "Укргаз" (далі - Компанія) є акціонерним товариством відкритого типу, яке володіє пакетами акцій підприємств, що входять до її складу, і проводить виробничо-фінансову діяльність.

2. Надати право Компанії використовувати майно, яке призначене для постачання споживачам газу та відповідно до законодавства України не підлягає приватизації, але входить до повного технологічного циклу газопостачання і передане їй Державним комітетом нафтової, газової та нафтопереробної промисловості на умовах угоди, а також майно, необхідне безпосередньо для забезпечення функціонування апарату Компанії. Зазначене майно належить до активів Компанії.

Установити, що дивіденди на акції, які передані Компанії, залишаються в її розпорядженні для стимулювання розвитку науково-технічної і виробничої бази газового господарства України, створення надійної системи газопостачання. Контроль за використанням дивідендів здійснюється спостережною радою.

3. Затвердити переліки:

державних підприємств, на базі яких створюються відкриті акціонерні товариства, акції яких передаються до статутного фонду Компанії, згідно з додатком N 1. Фонду державного майна передати до статутного фонду Компанії акції цих товариств на умовах, установлених зазначеним Указом Президента України;

відкритих акціонерних товариств газопостачання та газифікації, створених шляхом корпоратизації та приватизації державних підприємств, які входили до складу Української газової корпорації "Укргаз" та акції яких передаються до статутного фонду Компанії, згідно з додатком N 2. Фонду державного майна передати в місячний термін до статутного фонду Компанії акції цих товариств, які на день набрання чинності зазначеним Указом Президента України не реалізовані і перебувають у загальнодержавній власності, але не більш як 51 відсоток.

Питання щодо включення до складу Компанії інших акціонерних товариств та підприємств погоджуються з Кабінетом Міністрів України.

4. Установити, що за наявності в одному регіоні кількох відкритих акціонерних товариств газопостачання та газифікації Компанії дозволяється передавати права управління частиною пакетів акцій цих товариств відповідним обласним відкритим акціонерним товариствам газопостачання та газифікації.

5. Затвердити склад спостережної ради Компанії (додається).

6. Затвердити Статут Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз" (додається).

7. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної промисловості разом з Компанією забезпечити у двомісячний термін проведення оцінки і дооцінки вартості майна відкритих акціонерних товариств газопостачання та газифікації, які входять до складу Компанії і акції яких передаються до її статутного фонду.

8. Фонду державного майна разом з Компанією уточнити у двомісячний термін її статутний фонд і подати Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.

9. Установити, що за умовами медичного і побутового обслуговування голова правління Компанії та його заступники прирівнюються до першого заступника та заступників міністра, керівники структурних підрозділів - до відповідних категорій працівників міністерств.

10. Визнати Компанію правонаступником підприємств, об'єднань і організацій, створених колишньою Українською газовою корпорацією "Укргаз" на базі державного майна.

11. Розмістити Компанію по вул. Гонти, 3а, в м. Києві.

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Міністр

Кабінету Міністрів України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

Додаток N 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 16 липня 1996 р. N 750

ПЕРЕЛІК

 державних підприємств, на базі яких створюються відкриті акціонерні товариства, акції яких передаються до статутного фонду Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз"

1. Державні підприємства газопостачання і газифікації:

"Мелітопольгаз", Запорізька область

"Севастопольгаз"

"Тисменицягаз", Івано-Франківська область

"Уманьгаз", Черкаська область

"Києво-Святошинськгаз", м. Вишневе Київської області

 

2. Державне будівельне підприємство "Тернопільгазбуд". 

Міністр

Кабінету Міністрів України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

Додаток N 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 16 липня 1996 р. N 750

 

ПЕРЕЛІК

 відкритих акціонерних товариств, створених шляхом корпорації та приватизації державних підприємств газопостачання та газифікації, акції яких передаються до статутного фонду Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз"

Відкриті акціонерні товариства газопостачання та газифікації:

"Вінницягаз"

"Волиньгаз", м. Луцьк

"Дніпропетровськгаз"

"Дніпрогаз", м. Дніпропетровськ

"Криворіжгаз", Дніпропетровська область

"Донецькоблгаз"

"Донецькміськгаз"

"Маріупольгаз", Донецька область

"Макіївкагаз", Донецька область

"Житомиргаз"

"Коростишівгаз", Житомирська область

"Закарпатгаз", м. Ужгород

"Запоріжгаз"

"Івано-Франківськгаз"

"Кіровоградгаз"

"Київоблгаз"

"Київпропангаз"

"Кримгаз", м. Сімферополь

"Луганськгаз"

"Львівгаз"

"Миколаївгаз"

"Одесагаз"

"Полтавагаз"

"Гадячгаз", Полтавська область

"Кременчукгаз", Полтавська область

"Лубнигаз", Полтавська область

"Рівнегаз"

"Сумигаз"

"Тернопільгаз"

"Бережанигаз", Тернопільська область

"Борщівгаз", Тернопільська область

"Бучачгаз", Тернопільська область

"Гусятингаз", Тернопільська область

"Заліщикигаз", Тернопільська область

"Збаражгаз", Тернопільська область

"Козовагаз", Тернопільська область

"Зборівгаз", Тернопільська область

"Кременецьгаз", Тернопільська область

"Ланівцігаз", Тернопільська область

"Монастирськгаз", Тернопільська область

"Підволочиськгаз", Тернопільська область

"Підгайцігаз", Тернопільська область

"Теребовлягаз", Тернопільська область

"Тернопільміськгаз"

"Чортківгаз", Тернопільська область

"Шумськгаз", Тернопільська область

"Харківоблгаз"

"Харківміськгаз"

"Херсонгаз"

"Хмельницькгаз"

"Шепетівкагаз", Хмельницька область

"Черкасигаз"

"Чернівцігаз"

"Чернігівгаз"

 

Будівельні акціонерні товариства та інші підприємства:

"Закарпаттягазбуд", м. Мукачеве

"Ратнегазбуд", Волинська область

"Корнер", м. Київ. 

 

Міністр

Кабінету Міністрів України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО