Цікаве з практики

Створення НАХК «Укрнафтогаз»

Старший партнер Сергій Мостовенко, в якості юридичного консультанта, супроводжував проект зі створення Національної акціонерної холдингової компанії «Укрнафтогаз».

Ним була вперше розроблена юридична схема створення національної акціонерної холдингової компанії такого масштабу, на базі низки державних підприємств котрі володіли активами загальнодержавного значення в нафтогазовій сфері.

Сергієм Мостовенко було розроблено повний пакет статутних документів та підготовано проекти нормативно правових актів, в подальшому прийнятих Президентом України Леонідом Кравчуком (Указ №232/94 від 14.05.1994р.), якими втілено в життя проект по створенню Національної акціонерної холдингової компанії «Укрнафтогаз». Головою правління цієї холдингової компанії був призначений Євген Ілліч Сухін.

В подальшому, після ліквідації НАХК «Укрнафтогаз», по аналогічній схемі, в 1998 році було створено Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України», першим керівником якої призначено Олексія Анатолійовича Бакая.

 

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 232/94 14 травня 1994 року

Про створення Національної акціонерної холдингової компанії "Укрнафтогаз"

З метою забезпечення економічних інтересів держави в процесі корпоратизації та приватизації державних підприємств нафтогазового комплексу та задоволення потреб споживачів у паливно-енергетичних ресурсах постановляю:

1. Підтримати ініціативу Державного комітету України по нафті і газу щодо створення Національної акціонерної холдингової компанії "Укрнафтогаз" (далі - Компанія) на базі підприємств і організацій нафтогазового комплексу (перелік додається), визначивши особливий порядок її створення.

2. Установити, що керівними органами Компанії є правління Компанії на чолі з головою правління, який має заступників, а також спостережна рада.

Призначити СУХІНА Євгена Ілліча головою правління Компанії.

Членів спостережної ради, заступників голови правління Компанії призначає Кабінет Міністрів України. Членів правління Компанії призначає спостережна рада за поданням голови правління.

3. Державному комітету України по нафті і газу завершити до 1 червня 1994 року корпоратизацію державних підприємств, що входять до сфери його управління, відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року N 210  "Про корпоратизацію підприємств".

4. Фонду державного майна України в разі згоди організацій орендарів підприємств нафтогазового комплексу прийняти рішення щодо приватизації в установленому порядку орендованого ними державного майна і до 1 серпня 1994 року затвердити плани її проведення.

5. Державному комітету України по нафті і газу та Фонду державного майна України передбачити у планах розміщення акцій передачу до статутного фонду Компанії не більше 51 відсотка акцій акціонерних товариств, які створені та створюються шляхом корпоратизації та приватизації державних підприємств нафтової та газової промисловості згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

6. Державному комітету України по нафті і газу вирішити питання щодо передачі, відповідно до законодавства України, майна підприємств, що не підлягає приватизації, Компанії та акціонерним товариствам, пакети акцій яких передані Компанії.

7. Державному комітету України по нафті і газу за участю Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України і Антимонопольного комітету розробити проект Статуту Компанії та подати його у місячний строк на затвердження Кабінету Міністрів України.

8. Установити, що не менше 51 відсотка акцій Компанії, що випускаються на розмір її статутного фонду, залишаються у державній власності.

9. Установити, що дія Указу Президента України від 21 лютого 1994 року N 61 "Про додаткові заходи щодо делегування Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській обласним державним адміністраціям повноважень щодо управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності" не поширюється на підприємства і організації, які відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 8  "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" були віднесені до сфери управління Державного Комітету України по нафті і газу.

10. Кабінету Міністрів України:

вирішити питання щодо розміщення Компанії;

привести рішення Уряду у відповідність з цим Указом.

11. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л. КРАВЧУК

 

Додаток

до Указу Президента України

від 14 травня 1994 року N 232/94

ПЕРЕЛІК

підприємств та організацій нафтогазового комплексу, які відповідно до законів України підлягають корпоратизації та приватизації і на базі яких пропонується створити Національну акціонерну холдингову компанію "Укрнафтогаз"

"Укргазпром",

"Укрнафта",

"Чорноморнафтогаз",

"Укргаз",

"Укрнафтохімпереробка",

"Укрнафтопродукт" (за винятком автозаправних станцій, що реалізують пально-мастильні матеріали виключно населенню),

"Укрзакордоннафтогазбуд",

"Газмонтажавтоматика",

Одеські підприємства по експорту та імпорту нафтопродуктів, підприємства:

Придніпровських магістральних нафтопроводів, магістральних нафтопроводів "Дружба",

Криворізького турбінного заводу "Восход",

Охтирського заводу "Нафтопроммаш",

Дрогобицького машинобудівного заводу,

Чернівецького машинобудівного заводу, державного науково-виробничого підприємства "Турбогаз" (м. Харків),

дослідно-виробничого об'єднання "Карпатнафтомаш" (м. Калуш),

Фастівського заводу газового обладнання "Факел",

виробничо-комерційної фірми "Укрнафтогазпостач".