Бухгалтерський та податковоий облік

Консультації  з питань бухгалтерського обліку,  фінансової звітності, включаючи обрання облікової політики, організації бухгалтерського обліку, встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку; консолідації фінансової звітності, трансформації фінансової звітності відповідно до МСФЗ.

Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності